The Association for Science Education

Chemistry at Cardiff University

Date: Wednesday 21st November 2012

Time: 04:30 PM to 07:00 PM

Location : Cardiff University, School of Chemistry, CF10 3AT Time: 16:30 - 19:00

Cost : Free

Come along and get the low-down on applying for chemistry at Cardiff University. Students will have the chance to talk to the admissions tutor - Dr Tom Tatchell, to look around the School of Chemistry and the student union, and finally, to quiz current undergraduate and postgraduate chemistry students about their experiences over a slice of pizza. Parents are welcome to attend with their children. This is a ChemNet event for students aged 16-18.

Bookings: For more information or to register for this event please contact Dr Dayna Mason: masondn@cardiff.ac.uk

Cemeg ym Mhrifysgol Caerdydd

Dewch draw i gael mwy o wybodaeth  ar wneud cais i astudio Cemeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i siarad â'r tiwtor derbyn - Dr Tom Tatchell, i edrych o gwmpas yr Ysgol Gemeg a'r undeb myfyrwyr, ac yn olaf, i holi myfyrwyr cemeg presennol israddedig ac ôl-raddedig am eu profiadau dros sleisen o pizza. Mae croeso i rieni fynychu gyda'u plant. Mae hwn yn ddigwyddiad ChemNet ar gyfer myfyrwyr 16-18 oed.

Dyddiad: Tachwedd 21, 2012 16:30-19:00
Lleoliad: Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd, Plas y Parc, Prif Adeilad, Caerdydd, CF10 3AT

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, cysylltwch â Dr Dayna Mason: masondn@cardiff.ac.uk