The Association for Science Education

See Science Networking Event

Date: Tuesday 27th November 2012

Time: 04:30 PM to 06:30 PM

Location : Ysgol Gyfun Aberaeron Stryd y Fro Aberaeron SA46 0DT

Cost : Free

This is a unique opportunity for teachers to find out more about the STEM Ambassador programme and meet STEM Ambassadors.  
 
To reserve a place, contact ambassadors@see-science.co.uk by Friday 23 November. 

You will: 

  •  find out how to arrange a STEM Ambassador visit to your school ·        
  • meet STEM Ambassadors with a range of backgrounds and interests in STEM areas, and from a range of businesses and industries
  • find out how STEM Ambassadors can support STEM Clubs, National Schemes, the curriculum and careers
  • find out about grants to support STEM activities in your school including NSEW.

Refreshments will be provided from 4.30 pm.

Digwyddiad Rhwydweithio  Gweld Gwyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Aberaeron, Stryd y Fro, Aberaeron SA46 0DT ar ddydd Mawrth 27 Tachwedd 4.30-6.30 pm.   Mae hwn yn gyfle unigryw i athrawon i ddarganfod mwy am y Rhaglen Llysgenhadon STEM a chwrdd â Llysgenhadon STEM. Byddwch yn:  

  •  darganfod sut i drefnu ymweliad Llysgennad STEM i'ch ysgol 
  •  cwrdd Llysgenhadon STEM gydag amrywiaeth o gefndiroedd a diddordebau mewn meysydd STEM, ac o amrediad o fusnesau a diwydiannau 
  •  darganfod sut y gall Llysgenhadon STEM gefnogi Clybiau STEM, Cynlluniau Cenedlaethol, y cwricwlwm a gyrfaoedd 
  • canfod gwybodaeth am grantiau i gefnogi gweithgareddau STEM yn eich ysgol, gan gynnwys WGGPh.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael o 4.30 pm.

I sicrhau  lle, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk  erbyn dydd Gwener 23 Tachwedd.