The Association for Science Education

CSI Swansea

Date: Wednesday 28th November 2012

Time: 01:00 PM to 04:30 PM

Location : SPECIFIC Baglan Bay Innovation & Knowledge Centre, SA12 7AX. Time: 13:00 - 16:30

Cost : Free

Become a criminal investigator for a day and face a fictitious crime scene involving the murder of a leading researcher. To solve the crime, you will receive an evidence pack containing samples of collected evidence and information on the possible suspects. Using advanced resources within SPECIFIC you will need to systematically deduce which suspect is most likely to have committed the murder. Techniques include FTIR, SEM/EDX, Chromatography and a range of fingerprinting techniques including state of the art Scanning Kelvin Probe methods pioneered in Swansea. This is a ChemNet event for students aged 16-18.

Bookings: For more information about this event please contact Dr Dayna Mason: masondn@cardiff.ac.uk

To book a place for this event please go to: https://events.rsc.org/rsc/58/register

CSI Abertawe

Cyfle i ddod yn ymchwilydd troseddol am ddiwrnod a wynebu lleoliad trosedd ffug sy'n cynnwys llofruddiaeth ymchwilydd blaenllaw. Er mwyn datrys y drosedd, byddwch yn derbyn pecyn tystiolaeth sy'n cynnwys samplau o dystiolaeth a gasglwyd a gwybodaeth am y llofrydd posibl. Gan  ddefnyddio adnoddau uwch o fewn SPECIFIC bydd angen i chi ddiddwytho systematig   pa un dan amheuaeth sy’n fwyaf tebygol o fod wedi cyflawni y llofruddiaeth. Mae technegau yn cynnwys FTIR, SEM / EDX, cromatograffeg gan gynnwys olion bysedd  gyda dulliau sganio Kelvin o'r radd flaenaf  a arloeswyd yn Abertawe. Mae hwn yn ddigwyddiad ChemNet ar gyfer myfyrwyr 16-18 oed.

Dyddiad:
Tachwedd 28, 2012 13:00-16:30
Lleoliad:
Canolfan Wybodaeth ac Arloesi Bae Baglan
Prifysgol Abertawe
Central Avenue, Parc Ynni Baglan, Baglan
Coleg Peirianneg
Port Talbot
SA12 7AX

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cysylltwch â Dr Dayna Mason: masondn@cardiff.ac.uk
I archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn, ewch i: https://events.rsc.org/rsc/58/register