The Association for Science Education

The Chemistry of Light

Date: Wednesday 28th November 2012

Time: 07:30 PM to 09:30 PM

Location : Science Cafe, Dylan Thomas Centre, Swansea, SA1 1RR Time: 19:30

Cost : Free

Join Dr Peter Douglas from Swansea University as he explores the importance of photochemistry in our world.

This demonstration lecture covers:

  •  How light is made (including how light can be generated electrically, thermally and chemically, and how visible light can be generated from ultraviolet light, i.e. fluorescence and phosphorescence.)
  • How light is used in technology and everyday life (including its use in photography, electronics, entertainment, plastics, medicine and security.)
  •  How light might be used in the future (which shows how light can be used to purify polluted water and how sunlight can be the ideal energy source). This event is part of Swansea Science Café and is co-sponsored by the RSC South Wales West Local Section. The event is open to the general public.

Bookings: For more information about this event please contact Prof Bill George: wogeorge@glam.ac.uk

No need to register for a ticket, just turn up on the day.

Cemeg y Goleuni

Ymunwch â Dr Peter Douglas o Brifysgol Abertawe wrth iddo archwilio pwysigrwydd ffotogemeg yn ein byd.  Bydd y ddarlith yn cynnwys:
(I) Sut mae golau yn cael ei wneud (gan gynnwys sut mae golau'n gallu cael ei gynhyrchugyda  trydan, thermol ac yn gemegol, a sut y gellir golau gweladwy gael ei gynhyrchu o olau uwchfioled, hy fflworoleuedd a phosphorescence.)
(Ii) Sut mae golau yn cael ei ddefnyddio mewn technoleg a bywyd bob dydd (gan gynnwys ei ddefnydd mewn ffotograffiaeth, electroneg, adloniant, plastigau, meddygaeth a diogelwch.)
(Iii) Sut fyddai modd defnyddio golau yn y dyfodol (sy'n dangos sut mae golau'n gallu cael ei ddefnyddio i buro dŵr llygredig a sut y gall golau'r haul fod yn ffynhonnell ynni delfrydol). Mae'r digwyddiad yn rhan o Caffi Gwyddoniaeth Abertawe ac yn cael ei noddi ar y cyd gan yr Adran De Orllewin RSC Cymru. Mae'r digwyddiad yn agored i'r cyhoedd yn gyffredinol.

Dyddiad
Tachwedd 28, 2012 19:30
Caffi Gwyddoniaeth
Canolfan Dylan Thomas
Somerset Place
ABERTAWE
SA1 1RR

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cysylltwch â Yr Athro Bill George: wogeorge@glam.ac.uk
Nid oes angen i chi gofrestru am docyn, dim ond troi i fyny ar y diwrnod.