The Association for Science Education

Events

Calendar

July 2014
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
August 2014
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
September 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Upcoming events

ASE Teachmeet /Dysgwrdd
21st October 2014

You are warmly invited to a free TeachMeet for Secondary School STEM Teachers held after school
The meetings are designed to support you in your involvement with STEM enrichment activities, providing an opportunity to share ideas in a friendly atmosphere with other teachers. Supply and trainee teachers and technicians also invited. Tea, coffee and cakes.
Autumn Term dates:
Tue 21 October
4.30 - 6pm
Ysgol Clywedog Wrexham

Techniquest Glyndŵr:
Numeracy employer engagement programme
British Science Association:
Enrichment grants for schools in Wales
See Science:
Society of Biology: Gopher Science for transition
To reserve places, for further information, or to book a presentation slot to discuss your own good work, contact Rachel Mason cpd@tqg.org.uk

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i DdysGwrdd am ddim i Athrawon STEM Ysgolion Uwchradd a gynhelir ar ôl ysgol mewn lleoliad wrth eich ymyl chi.
Nod y cyfarfodydd yw eich cefnogi wrth ymwneud â gweithgareddau cyfoethogi STEM, gan roi cyfle i chi rannu syniadau mewn awyrgylch cyfeillgar gydag athrawon eraill. Gwahoddir technegwyr ac athrawon dan hyfforddiant a chyflenwi hefyd. Te, coffi a chacennau
Dyddiadau Tymor yr Hydref:
Maw 21 Hydref
4.30 - 6pm
Ysgol Clywedog Wrecsam

Techniquest Glyndŵr:
Rhaglen ymgysylltu â chyflogwyr ar rifedd
Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain:
Grantiau cyfoethogi ar gyfer ysgolion yng Nghymru
Gweld Gwyddoniaeth:
Y Gymdeithas Fioleg: Gwyddoniaeth Goffer ar gyfer pontioI gadw llefydd, am fwy o wybodaeth, neu i archebu slot cyflwyno i drafod eich gwaith da eich hun, cysylltwch â Rachel Mason cpd@tqg.org.uk

ASE Teachmeet
6th November 2014


You are warmly invited to a free TeachMeet for Secondary School STEM Teachers held after school at a venue near you.
The meetings are designed to support you in your involvement with STEM enrichment activities, providing an opportunity to share ideas in a friendly atmosphere with other teachers. Supply and trainee teachers and technicians also invited. Tea, coffee and cakes.
Thu 6 November
4.30 - 6pm
Bangor University School of Computer Science

Techniquest Glyndŵr:
LEGO Mindstorm EV3 robotics workshops
Technocamps:
Raspberry Pi projects
Institute of Physics:
Robotics on a shoestring
To reserve places, for further information, or to book a presentation slot to discuss your own good work, contact Rachel Mason cpd@tqg.org.uk

Maths at the Museum
19th November 2014

Wednesday 19 November 2014 4.00 pm – 5.30 pm
National Slate Museum, Llanberis, Gwynedd
You are invited to contribute to a teacher forum to discuss the development of an innovative, bilingual, skills-based maths toolkit inspired by the collections across the National Museums of Wales. The toolkit will include resources to use in teaching the Numeracy Framework, support the development of skills, and the transition from primary to secondary school-based learning.Book your place: http://teacherforumllanberis.eventbrite.co. uk