The Association for Science Education

Events on 14 January 2014

Chemistry in Context - meeting at Bangor University
14th January 2014

Dayna Mason - Education Coordinator Wales for Royal Society of Chemistry will introduce resources that are provided by RSC and activities. There will also be an opportunity to look at some demonstrations and experiments that could be used in Chemistry Clubs with Ks 3 and 4 including the global experiment:
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00001280/global-experiment-instructions-2013
Bydd Dayna Mason – Cydlynnydd Addysg Cymru ar gyfer y Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn cyflwyno adnoddau a gweithgareddau sy'n cael eu darparu gan yr RSC. Bydd hefyd yn gyfle i edrych ar rai arddangosfeydd ac arbrofion y gellid eu defnyddio mewn Clybiau Cemeg gyda CA3 a 4 , gan gynnwys yr arbrawf byd-eang : http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00001280/global-experiment-instructions-2013