The Association for Science Education
  1. Home
  2. Bookshop
  3. e-ASE Digital Publications
  4. Review of Gofal Piau Hi! – Be Safe!

Review of Gofal Piau Hi! – Be Safe!

Review of Gofal Piau Hi! – Be Safe! 

In the new edition of the booklet Be Safe! there is worthwhile and comprehensive advice for every kind of science and technology activity that is likely to be organised in the primary school. The excellence of the booklet is in the way it offers sensible and clear advice that benefits every teacher and not just those specialising in science and technology. 

More emphasis is given in the new edition to teaching H&S within subjects and teaching pupils  under 5 years of age. There is a variety of advice organised by theme, including advice on gardening, keeping animals, handling chemicals and circuits. This makes it easier to incorporate the guidance given into schemes of work and lessons. 

Although it is comprehensive, the booklet is arranged especially well. In every section, there is a safety code summarising the key information. In an age where the fear of breaking H&S rules can restrict activities offered to pupils, it is most welcome to have sensible advice giving clear guidance that reduces such fears. 

Be Safe! should be on the reading list of every teacher. Unlike many other documents that will land on your desk, it is clear, useful and answers an obvious need.

Jane Peate, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Powys

Translation by Phil Stone

__________________________________ 

Adolygiad Gofal Pia Hi! ASE 

Yn yr argraffiad newydd o’r llyfryn Gofal Pia Hi! mae cyngor gwerthfawr a chynhwysfawr am bob math o weithgareddau gwyddoniaeth neu dechnoleg sy’n debygol o gael eu cynnal o fewn yr ysgol gynradd.  Rhagoriaeth y llyfryn yw’r modd y mae’n cynnig cyngor synhwyrol clir sydd o fudd i bob athro nid yn unig y rhai sydd yn arbenigo yn y pynciau hynny. 

Yn yr argraffiad newydd rhoddir mwy o bwyslais ar addysgu iechyd a diogelwch o fewn pynciau ac addysgu disgyblion dan bump oed.  Ceir ynddo gyngor amrywiol wedi eu rhannu yn ôl themâu o gyngor ar arddio, cadw anifeiliaid, trin cemegau neu gylchedau.  Gwneir hyn hi’n haws i ymgorffori’r cyngor a roddir i gynlluniau gwaith a gwersi. 

Er ei fod yn gynhwysfawr mae’r llyfryn wedi ei osod yn arbennig o dda. Ym mhob adran mae cod diogelwch sydd yn crynhoi’r wybodaeth allweddol. Mewn oes lle mae’r ofn o dorri rheolau iechyd a diogelwch yn gallu cwtogi ar y gweithgareddau sy’n cael eu cynnig i ddisgyblion mae hi’n braf cael canllaw synhwyrol sydd yn rhoi cyngor clir sydd yn tawelu ofnau. 

Dylai Gofal Pia Hi! fod ar restr darllen bob athro, Yn wahanol i lawer dogfen arall fydd yn glanio ar eich desg mae’n glir, yn ddefnyddiol ac yn ateb gofyn amlwg.

Jane Peate, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Powys