Be Safe Welsh Edition - PDF Only

£12.00

ASE Member Price £6.00

Author: 
The Association for Science Education
ISBN: 
9780863574368
Format: 
PDF
Published 2013 | The Association for Science Education | 44pages

Gofal piau hi! Argraffiad Cymraeg wedi’i gyhoeddi mewn ffurf PDF Brig-lyfr ac adnodd anhepgor – mae angen i bob ysgol gynradd un copi o leiaf!

Description

Fersiwn Cymraeg o frig-lyfr sy’n addas i’r ysgol gynradd Gymraeg.

Mae Gofal piau hi! (Argraffiad Cymraeg) yn drosiad o Be Safe! 4ydd Argraffiad (wedi’i gyhoeddi yn Saesneg) mewn ffurf PDF. Seilir y llyfr hwn i raddau helaeth ar ei drydydd argraffiad ond rhoir rhagor o bwyslais ar ddefnyddio Gwyddoniaeth a Thechnoleg i ddysgu Iechyd a Diogelwch. Ceir adrannau newydd yn trin â phlant o dan bump oed, cyd-gysylltu rhwng sectorau cynradd ac uwchradd a chyngor i ysgolion sydd â chyfleusterau mwy arbenigol. Mae’r adran yn ymwneud â Gwyddoniaeth y tu allan i’r ystafell ddosbarth wedi cael ei hailwampio, yn ogystal â’r adran, creu pethau, sydd bellach yn cynnwys cyngor ar ddefnyddio tecstiliau a deunyddiau cerameg. Mae’r adran ynghylch trydan ac offer trydanol wedi cael ei hailysgrifennu.

Yn cynnwys

  • cyngor ar asesiadau risg
  • hylendid bwyd
  • astudio y tu allan i’r ystafell ddosbarth
  • cyngor ar greu pethau’n ddiogel
  • defnyddio cemegau, anifeiliaid a phlanhigion yn ddiogel
  • heoli iechyd a diogelwch.

Once you have purchsed this item you will be emailed the PDF separately. It isn't an automated email, it will be sent once the orders are processed the following day.
Be Safe! 4th Edition is also published in English. For details type Be Safe! in the Search box.

Health and Safety