Be Safe Welsh Edition - PDF Only

£12.00

ASE Member Price £6.00

Author: 
The Association for Science Education
ISBN: 
9780863574368
Format: 
PDF
Published 2013 | The Association for Science Education | 44pages

Gofal piau hi! Argraffiad Cymraeg wedi’i gyhoeddi mewn ffurf PDF Brig-lyfr ac adnodd anhepgor – mae angen i bob ysgol gynradd un copi o leiaf!

Description

Fersiwn Cymraeg o frig-lyfr sy’n addas i’r ysgol gynradd Gymraeg.

Mae Gofal piau hi! (Argraffiad Cymraeg) yn drosiad o Be Safe! 4ydd Argraffiad (wedi’i gyhoeddi yn Saesneg) mewn ffurf PDF. Seilir y llyfr hwn i raddau helaeth ar ei drydydd argraffiad ond rhoir rhagor o bwyslais ar ddefnyddio Gwyddoniaeth a Thechnoleg i ddysgu Iechyd a Diogelwch. Ceir adrannau newydd yn trin â phlant o dan bump oed, cyd-gysylltu rhwng sectorau cynradd ac uwchradd a chyngor i ysgolion sydd â chyfleusterau mwy arbenigol. Mae’r adran yn ymwneud â Gwyddoniaeth y tu allan i’r ystafell ddosbarth wedi cael ei hailwampio, yn ogystal â’r adran, creu pethau, sydd bellach yn cynnwys cyngor ar ddefnyddio tecstiliau a deunyddiau cerameg. Mae’r adran ynghylch trydan ac offer trydanol wedi cael ei hailysgrifennu.

Yn cynnwys

  • cyngor ar asesiadau risg
  • hylendid bwyd
  • astudio y tu allan i’r ystafell ddosbarth
  • cyngor ar greu pethau’n ddiogel
  • defnyddio cemegau, anifeiliaid a phlanhigion yn ddiogel
  • heoli iechyd a diogelwch.

Be Safe! 4th Edition is also published in English. For details type Be Safe! in the Search box.

Health and Safety