ASE Science at the Zoo - Anglesey

16 October 2018
16:30 - 18:00
Anglesey Sea Zoo
, Brynsiencyn LL61 6TQ , United Kingdom

Join us for afternoon tea at Anglesey Sea Zoo  to find out  how the aquarium can meet your requirements and those of the national curriculum.

Event Type: 
Workshop
11-19 Teachers
Primary
Cymru Wales
Sea Zoo

Venue location

Anglesey Sea Zoo

Brynsiencyn

LL61 6TQ

Full details

Join us for afternoon tea at Anglesey Sea Zoo  to find out  how the aquarium can meet your requirements and those of the national curriculum. Beginning with a meet and greet with our aquarium staff, take a tour around the aquarium before sitting down and discussing the packages and facilities currently available. 

There will also be an opportunity to participate in a hands on workshop with Dr Richard Birch from Capita. who has been working with local STEM Clubs recently

We are able to offer this as a free event due to the generosity of the host in providing the venue and the organisers/presenters donating their time. Please support ASE to provide these events and gain all the other benefits of membership for yourself by joining at: https://www.ase.org.uk/membership/membership-category/

Please forward to anyone other teachers or student teachers you know who may be interested. 

Ymunwch â ni ar gyfer te y prynhawn yn Sw Môr Môn i ddarganfod sut y gall yr acwariwm gwrdd â'ch gofynion chi a rhai'r cwricwlwm newydd. Ar ôl yfle I gwrdd â'n staff acwariwm, cewch fynd ar daith o amgylch yr acwariwm cyn eistedd i lawr a thrafod y pecynnau a'r cyfleusterau sydd ar gael ar hyn o bryd.

 

Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gweithdy ymarferol gyda Dr Richard Birch o Capita. sydd wedi bod yn gweithio gyda Chlybiau STEM lleol yn ddiweddar

Gallwn gynnig hyn fel digwyddiad am ddim oherwydd haelioni'r lleoliad a'r trefnwyr / cyflwynwyr yn rhoi eu hamser. Cefnogwch ASE i ddarparu'r digwyddiadau hyn a chael yr holl fuddion eraill o aelodaeth ar eich cyfer chi trwy ymuno yn: https://www.ase.org.uk/membership/membership-category/